Extra toezicht op loslopende honden

Extra toezicht op loslopende honden

Loslopende honden kunnen voor problemen zorgen in natuurgebieden. Zeker in het broedseizoen, wanneer veel dieren jongen krijgen. Daarom wordt hier de komende tijd strenger op gecontroleerd. De provincie Utrecht werkt hiervoor samen met onder meer RUD, natuurbeheerders...