Per 1 januari 2023 geldt voor de ruiters op het landgoed een nieuw ruiterpenningen beleid: Landgoed Pijnenburg is met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een samenwerkingsovereenkomst aangegaan waarbij ruiters vanaf 1-1-2023 hun ruitervignetten bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) kopen en niet meer bij Landgoed Pijnenburg. Dit kan heel eenvoudig via de website van het NPUH.

De zorg en het onderhoud van de ruiterpaden en omliggende bomen valt vanaf bovengenoemde datum onder de verantwoordelijkheid van de NPUH alsmede de aansprakelijkheid. Indien u klachten heeft over het onderhoud van de paden of de begroeien langs de paden dan is het mogelijk dit met het NPUH te communiceren. Zij zullen ervoor zorgdragen dat het gebruik voldoet aan de eisen.

Hieronder vindt u de link naar de website van de NPUH:
> www.np-utrechtseheuvelrug.nl/activiteiten/paardenpaden