bord

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

De teksten op deze website zijn van algemene informatieve aard. Landgoed Pijnenburg is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt. Voor verbetering van informatie kunt u mailen naar webmaster@landgoedpijnenburg.nl

Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij Landgoed Pijnenburg of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Landgoed Pijnenburg. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Landgoed Pijnenburg.

Bezoek

Landgoed Pijnenburg is niet aansprakelijk voor schade als u het landgoed bezoekt.