Beheer

Landgoed Pijnenburg ligt grotendeels binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), dat is een samenhangend netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. Het doel daarvan is de bescherming van flora en fauna. Activiteiten binnen de EHS kunnen alleen ontplooid worden indien aangetoond kan worden dat de natuur daardoor niet wordt beschadigd.

Om het voortbestaan van landgoederen te kunnen waarborgen is het echter noodzakelijk om vaste bronnen van inkomsten te blijven ontwikkelen, de zgn. economische dragers

Het landgoed werkt daarom nauw samen met de Provincie Utrecht en de betreffende gemeentes om binnen de bestaande mogelijkheden toch activiteiten te kunnen verwezenlijken.

Het dagelijks beheer van een landgoed is veelzijdig en intensief. Het behelst behalve het onderhoud van het bos, het kappen en verkopen van het hout, het bijhouden en de bewegwijzering van de paden en het onderhouden en zonodig verbouwen van de opstallen. Behalve de boerderij en de vakantiehuizen, staan nog andere opstallen op het landgoed die voor langere tijd verhuurd worden of waarvan de grond in erfpacht is uitgegeven en de opstal verkocht.

Er is ook toezicht nodig op de aanwezige flora en fauna. Door de toenemende recreatiedruk in het bos is het ook steeds noodzakelijk om bezoekers te wijzen op de regels die daar gelden. Hiertoe wordt het landgoed ondersteund door aan het landgoed verbonden BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren).

Er is voortdurend contact met degenen die op het landgoed wonen en werken of gebruik willen maken van het landgoed voor een evenement. Afspraken moeten worden opgesteld en de naleving ervan gecontroleerd. Tenslotte moet de stroom rapporten en regelgeving zowel europees, landelijk als regionaal waarmee landgoederen te maken krijgen worden bijgehouden.
Voor het dagelijks beheer en administratie wordt het landgoed bijgestaan door een rentmeester.

Een groot aantal groepen en lokale verenigingen maakt regelmatig gebruik van het landgoed, waaronder:

 • Eén van de bosgroepen van Stichting Sherpa, een instelling voor mensen met een beperking, heeft er een werkplaats.
 • De Hilversumsche Golf en Countryclub.
 • Ren en Toeristenvereniging Tempo Soest
 • Wandelsportvereniging. “Olympia” Soest
 • Wandelsport ’78 Haarlem
 • Politiesport Vereniging Eemland-Noord
 • De Baarnse Atletiek Vereniging
 • Regionale Scouting Wedstrijden ‘t Gooi
 • De Jachtvereniging Soestdijk
 • Personeelsvereniging Brandweer Baarn
 • De Politiehonden Dressuur Club Eemland.
 • Scouting Nederland
 • De Jachthoornblaasvereniging Eemland
 • Weidevogelwerkgroep De Wulp I.V.N. Eemland
 • Kiwanis Hilversum – Baarn, Paleizenwandeltocht
 • De schaapskudde van het Gooisch Natuurreservaat komt regelmatig langs.

Landgoed Pijnenburg behoort tot het cultureel erfgoed van de Provincie Utrecht. Het beleid van het landgoed is gericht op duurzame instandhouding waardoor steeds een nieuw evenwicht moet worden gevonden tussen respect voor de natuur en toenemende recreatiedruk.

Hieronder vindt u een korte documentaire over het bosbeheer op Landgoed Pijnenburg gemaakt door RTV Baarn.

Bosbeheer op Landgoed Pijnenburg

De Binnenplaats (30 h)

De Binnenplaats is de naam van het park dat rechtstreeks om het huis ligt en is in de eerste helft van de 19e eeuw en in opdracht van de toenmalige eigenaar Andries de Wilde aangelegd door tuinarchitect van Hendrik Lunteren. (1780 – 1848). Het kenmerkt zich door een serpentinevormige waterpartij met hier en daar eilanden, slingerende lanen en doorkijken. Dit is een ecologisch kwetsbaar gebied en daarom is het niet toegankelijk voor publiek.

Brandenburg (75 h)

Brandenburg ligt aan de Baarnse kant van de Biltseweg (N234) aangrenzend aan de buitenplaats en doorlopend tot aan het terrein van Landgoed Paleis Soestdijk. Hier staat nog het gelijknamige boerenbedrijf Brandenburg, de enige boerderij die nog in bedrijf is op het landgoed. Wandelaars kunnen hier paarden en koeien zien grazen in de weilanden. Hier staan ook de vier vakantiewoningen van het landgoed. Dit gedeelte grenst tevens aan het Pluismeer (Staatsbosbeheer), een trekpleister voor watervogels en schaatsers.

Beer z’n Veld (32 h)

Aan de overkant van de N234 in Soest ligt de Beer z’n Veld. Dit gedeelte wordt gekenmerkt door weilanden en vroegere boerderijen. Onlangs is hier langs de Wieksloot een nieuw stuk natte natuur ontwikkeld.

Hoge Erf (105 h)

Dit terrein ligt langs de Hoge Vuurseweg en de Hilversumse Straatweg en grenst aan de gemeente Hilversum. Op het Hoge Erf vindt men behalve parkeermogelijkheid, het theehuis ’t Hooge Erf, het Klimbos Gooi-Eemland en een evenemententerrein (Feel Good TentEvent). Het Hoge Erf is de hoofdtoegang van het landgoed. Het parkeerterrein voor bezoekers en wandelaars ligt bij het Theehuis ‘t Hooge Erf, Hooge Vuurseweg 9 – 11, 3749 AB Lage Vuursche. Dit gedeelte van het landgoed bestaat uitsluitend uit bos.’

De Baarnse Snip (58h)

Een terrein aan de overkant van het Hoge Vuurseweg richting Baarn. Ook dit terrein bestaat uitsluitend uit bosgebied.

Kievitsdal (10 h)

Dit meest noordelijke gedeelte van het landgoed ligt in de gemeente Hilversum en bestaat ook voornamelijk uit bos.

Overbosch (12,5 h)

Dit perceel ligt in de meest zuid-westelijke hoek van de gemeente Baarn. Het bestaat uit landbouwgrond en bomen.