Flora en Fauna

Bomen

 

Landgoed Pijnenburg ligt op de uitlopers van het stuwwallencomplex van de Utrechtse Heuvelrug. De bodem bestaat grofweg uit leemarm fijn zand en is overwegen kalkarm. Daardoor zijn de meeste voorkomende natuurlijke boomsoorten naaldbomen: de Douglas, Fijnspar en Lariks en ook de Grove Den en Corsicaanse Den komen voor. Daarnaast is er loofhout te zien van Eik en Berk. De eiken zijn oude hakhout percelen en daarmee de oudste opstanden op het landgoed. Door de eigenaren zijn er in het verleden beukenlanen aangelegd die voor de wandelaar van nu gezichtsbepalend zijn.

Jaarlijks wordt gemiddeld zo’n 1000 m3 hout geoogst, verdeeld over de verschillende terreinen. Ongeveer 258 ha bos van landgoed Pijnenburg is FSC® gecertificeerd. Het FSC is het keurmerk voor verantwoord bosbeheer.

Klik hier voor een lijst met voorkomende flora op Landgoed Pijnenburg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • kerkuil
  • IJsvogels-Hardenberg
  • Buizerd
  • Houtsnippenflouw1

Vogels

 

Verschillende roofvogelsoorten leven op Pijnenburg waaronder de buizerd die overigens beschermd is. Hieronder een jonge buizerd die tijdens het ringen is gefotografeerd door iemand van de Roofvogelwerkgroep Nederland.

Zangvogels

Onder meer de koolmees, pimpelmees, zwarte mees, glanskop, boomklever, grote vliegenvanger, bonte vliegenvanger en winterkoning broeden op landgoed Pijnenburg.

Uilen

‘S nachts is de bosuil goed te horen op het landgoed. Voor de kerkuil die door het Ministerie van LNV op de ‘rode lijst’ is gezet, (extra aandacht) zijn op de boerderij Brandenburg nestkasten gehangen.

Water-, plevier- en scharrelvogels

De aanwezigheid van het Pluismeer op het aangenzende terrein ‘De Stulp’ van Staatsbosbeheer trekt veel watervogels aan.

Klik hier voor een lijst met voorkomende vogels op Landgoed Pijnenburg.

Wild

 

Op het landgoed leven o.a. reeën, hazen, konijnen, eekhoorns, dassen en boommarters. De dieren zijn schuw en maar sporadisch te zien.

Klik hier voor een lijst met voorkomende fauna op Landgoed Pijnenburg.

Myotis daubentoni

Vleermuizen

 

De Rosse vleermuis, dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis zijn gesignaleerd. De franje vleermuis, grootoorvleermuis en de baardvleermuis maken gebruik van speciaal daarvoor gecreerde overwinteringsplaatsen.

Klik hier voor een lijst met voorkomende fauna op Landgoed Pijnenburg.

Flora en Fauna

  • Fauna
  • Flora
  • Vogels