Beheer Landgoed Pijnenburg

Beheer Landgoed Pijnenburg

Landgoed Pijnenburg ligt grotendeels binnen Natuurnetwerk Nederland, dat is een samenhangend netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. Het doel daarvan is de bescherming van flora en fauna. Activiteiten binnen het Natuurnetwerk kunnen alleen ontplooid worden indien aangetoond kan worden dat de natuur daardoor niet wordt beschadigd.

Familielandgoed

Het landgoed wordt al bijna 160 jaar beheerd door de familie Insinger waardoor de duurzame instandhouding van het terrein gewaarborgd is gebleven. De afgelopen jaren is het karakter van het landgoed veranderd van een landgoed van boerderijen en houtproductie naar een landgoed dat vooral een belangrijke rol vervult als toevluchtsoord voor natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers en ruiters.

Het aantal bezoekers is verveelvoudigd en dit heeft met zich mee gebracht dat om de kwaliteit van het gebied op het landgoed te kunnen blijven waarborgen het beheer van het landgoed intensiever is geworden. De familie Insinger doet dit met hart en ziel en het beleid is gericht op de duurzame instandhouding van het landgoed. U bent van harte welkom.

Bosonderhoud

Tot voor kort was Landgoed Pijnenburg vooral een productiebos. De meest voorkomende bomen op deze kalkarme grond zijn de zomereik, de Amerikaanse eik, de berk, de grove den, de douglas, de larix en de fijnspar. Daarnaast doen de aangelegde beukenlanen op het landgoed het goed en leveren mooie vergezichten op.

Het bos wordt met zorg onderhouden en daarbij hoort dat elk jaar bepaalde vakken op het landgoed gedund worden, d.w.z. dat er bomen gekapt worden waardoor andere bomen in die vakken meer licht en lucht krijgen. In de zomer worden de bomen die gekapt moeten worden ‘geblest’, d.w.z. gemarkeerd. De kap gebeurt tussen december en maart en dit gebeurt met groot materieel waardoor sommige lanen tijdelijk wat moeilijker begaanbaar kunnen zijn. Na het afvoeren van het hout worden de lanen weer hersteld.

Dagelijks beheer

Om het voortbestaan van landgoederen te kunnen waarborgen is het noodzakelijk om vaste bronnen van inkomsten te blijven ontwikkelen, de zgn. economische dragers.

Het landgoed werkt daarom nauw samen met de Provincie Utrecht en de betreffende gemeentes om binnen de bestaande mogelijkheden toch activiteiten te kunnen verwezenlijken.

Het dagelijks beheer van een landgoed is veelzijdig en intensief. Het behelst behalve het onderhoud van het bos, het kappen en verkopen van het hout, het bijhouden en de bewegwijzering van de paden en het onderhouden en zonodig verbouwen van de opstallen. Behalve de boerderij en de vakantiehuizen, staan nog andere opstallen op het landgoed die voor langere tijd verhuurd worden of waarvan de grond in erfpacht is uitgegeven en de opstal verkocht.

Er is ook toezicht nodig op de aanwezige flora en fauna. Door de toenemende recreatiedruk in het bos is het ook steeds noodzakelijk om bezoekers te wijzen op de regels die daar gelden. Hiertoe wordt het landgoed ondersteund door aan het landgoed verbonden BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren).

Er is voortdurend contact met degenen die op het landgoed wonen en werken of gebruik willen maken van het landgoed voor een evenement. Afspraken moeten worden opgesteld en de naleving ervan gecontroleerd. Tenslotte moet de stroom rapporten en regelgeving zowel europees, landelijk als regionaal waarmee landgoederen te maken krijgen worden bijgehouden.
Voor het dagelijks beheer en administratie wordt het landgoed bijgestaan door een rentmeester.

Een groot aantal groepen en lokale verenigingen maakt regelmatig gebruik van het landgoed, waaronder:

 • Eén van de bosgroepen van Stichting Sherpa, een instelling voor mensen met een beperking, heeft er een werkplaats
 • De Hilversumsche Golf en Countryclub
 • Ren en Toeristenvereniging Tempo Soest
 • Wandelsportvereniging. “Olympia” Soest
 • Wandelsport ’78 Haarlem
 • Politiesport Vereniging Eemland-Noord
 • De Baarnse Atletiek Vereniging
 • Regionale Scouting Wedstrijden ‘t Gooi
 • De Jachtvereniging Soestdijk
 • Personeelsvereniging Brandweer Baarn
 • De Politiehonden Dressuur Club Eemland
 • Scouting Nederland
 • De Jachthoornblaasvereniging Eemland
 • Weidevogelwerkgroep De Wulp I.V.N. Eemland
 • Kiwanis Hilversum – Baarn, Paleizenwandeltocht
 • Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden – Kringgroep Randmeren
 • Gooise Atletiek Club
 • De schaapskudde van het Gooisch Natuurreservaat komt regelmatig langs.

Landgoed Pijnenburg behoort tot het cultureel erfgoed van de Provincie Utrecht. Het beleid van het landgoed is gericht op duurzame instandhouding waardoor steeds een nieuw evenwicht moet worden gevonden tussen respect voor de natuur en toenemende recreatiedruk.

Hieronder vindt u een korte documentaire over het bosbeheer op Landgoed Pijnenburg gemaakt door RTV Baarn.
Ruiters op Pijnenburg
Schapen bij de Halve Maan