Flora en Fauna op Landgoed Pijnenburg

Flora en Fauna op Landgoed Pijnenburg

Van oudsher speelt biodiversiteit een grote rol op landgoederen. Pijnenburg vormt daarop geen uitzondering. Van de grootste bomen tot de kleinste plantjes, van reeën tot vleermuizen, van buizerd tot winterkoninkje; alle flora en fauna is even belangrijk.

Bomen

Landgoed Pijnenburg ligt op de uitlopers van het stuwwallencomplex van de Utrechtse Heuvelrug. De bodem bestaat grofweg uit leemarm fijn zand en is overwegend kalkarm. Daardoor zijn de meeste voorkomende natuurlijke boomsoorten naaldbomen: de Douglas, Fijnspar en Lariks en ook de Grove Den en Corsicaanse Den komen voor. Daarnaast is er loofhout te zien van Eik en Berk. De eiken zijn oude hakhout percelen en daarmee de oudste opstanden op het landgoed. Door de eigenaren zijn er in het verleden beukenlanen aangelegd die voor de wandelaar van nu gezichtsbepalend zijn.

Jaarlijks wordt gemiddeld zo’n 1000 m3 hout geoogst, verdeeld over de verschillende terreinen. Ongeveer 258 ha bos van landgoed Pijnenburg is FSC® gecertificeerd. Het FSC is het keurmerk voor verantwoord bosbeheer.

Een lijst met voorkomende flora op Landgoed Pijnenburg is beschikbaar.

Vogels

Veel verschillende vogelsoorten leven op Pijnenburg:

Zangvogels

Onder meer de koolmees, pimpelmees, zwarte mees, glanskop, boomklever, grote vliegenvanger, bonte vliegenvanger en winterkoning broeden op landgoed Pijnenburg.

Uilen

’s Nachts is de bosuil goed te horen op het landgoed. Voor de kerkuil die door het Ministerie van LNV op de ‘rode lijst’ is gezet, zijn op de boerderij Brandenburg nestkasten gehangen.

Water-, plevier- en scharrelvogels

De aanwezigheid van het Pluismeer op het aangenzende terrein ‘De Stulp’ van Staatsbosbeheer trekt veel watervogels aan.

> Een lijst met voorkomende vogels op Landgoed Pijnenburg is beschikbaar.

Wild

Op het landgoed leven o.a. reeën, hazen, konijnen, eekhoorns, dassen en boommarters. De dieren zijn schuw en maar sporadisch te zien.

Vleermuizen

De Rosse vleermuis, dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis zijn gesignaleerd. De franje vleermuis, grootoorvleermuis en de baardvleermuis maken gebruik van speciaal daarvoor gecreerde overwinteringsplaatsen.

Amfibieën

Elk jaar, vanaf eind februari tot eind april vindt er vanuit de bossen richting het Pluismeer een paddentrek plaats. Deze dieren vormen een belangrijke schakel in de voedselkringloop. Helaas worden zij vaak platgereden op de weg, in dit geval op de Buurtlaan. Houd u hier alstublieft rekening mee tijdens deze periode.

> Een lijst met overige fauna (exclusief vogels) op Landgoed Pijnenburg is beschikbaar.

Beuken op Pijnenburg
Groene Specht
Drie reeën
Pad
Franjestaart vleermuis