Vogels op Pijnenburg

Vogels op Landgoed Pijnenburg

Hieronder volgt een niet uitputtende lijst met vogels die op het landgoed voorkomen en die de oplettende wandelaar, afhankelijk van het jaargetijde, zou kunnen tegenkomen.

Met dank aan Menko Vlaardingerbroek, Jaap van de Berg, Jelly Lamsma en aan alle medewaarnemers.

Duifachtigen

 • Holenduif – Columbo oenas
 • Houtduif – Columbo palumbus

Eendachtigen

 • Brandgans – Branta leucopsis
 • Grote Canadese Gans – Branta canadensis
 • Grauwe Gans – Anser anser
 • Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
 • Knobbelzwaan – Cygnus olor
 • Wilde Eend – Anas platyrynchos

Kraanvogelachtigen

 • Meerkoet – Fulica atra
 • Waterhoen – Gallinula chloporu

Pelikaanachtigen

 • Aalscholver – Phalacrocorax carbo

Pleviervogels

 • Bosruiter – Tringa glareola
 • Groenpootruiter – Tringa nebularia
 • Kievit – Vanellus vanellus
 • Kleine Plevier – Charadrius dubius
 • Oeverloper – Actitis hypoleucos
 • Scholekster – Haematopus ostralegus
 • Temmincks Strandloper – Calidris Temminckii
 • Tureluur – Tringa tetanus
 • Veldleeuwerik – Alauda arvensis
 • Visdief – Sterna hirundo
 • Witgat – Tringa ochopus

Reigerachtigen

 • Blauwe reiger – Ardea cinerea
 • Lepelaar – platalea leucorodia

Roofvogels

 • Buizerd – Buteo buteo
 • Boomvalk – Falco subbuteo
 • Havik – Accipiter gentiles
 • Slechtvalk – Falco peregrinus
 • Sperwer – Accipiter nisus
 • Wespendief – pernis apivorus

Spechtvogels

 • Grote Bonte Specht – Dendrocopus major
 • Groene Specht – picus viridis
 • Kleine Bonte Specht – Dendrocopus minor
 • Zwarte Specht – Dryocopus martius

Uilen

 • Bosuil – Strix Aluco
 • Kerkuil – Tyto Alba

Scharrelvogels

 • IJsvogel – Alcedo atthis
 • Boomklevers
 • Boomklever – Sitta europea
 • Boomkruiper – Certhia brachydactyla
 • Heggenmussen
 • Heggenmus – Prunella modularis

Kraaien

 • Gaai – Garrulus glandarius
 • Raaf – Corvus corax
 • Zwarte Kraai – Corvus corone

Kwikstaarten

 • Gele kwikstaart – Motacilla flava
 • Graspieper – Anthus pratensis
 • Boompieper – Anthus trivialis
 • Kleine karekiet – Acrocephalus scirpaceus
 • Witte kwikstaart – Motacilla alba

Lijsters

 • Grote lijster – Turdus viscivorus
 • Gekraagde roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
 • Koperwiek – Turdus iliacus
 • Kramsvogel – Turdus pilaris
 • Merel – Turdus merula
 • Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
 • Tapuit – Oenanthe oenanthe
 • Zanglijster – Turdus philomelos

Mezen

 • Glanskop – Poecile palustrus
 • Koolmees – Parus major
 • Kuifmees – Lophophanes cristatus
 • Matkop – Poecile Montanus
 • Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
 • Zwarte mees – Parus ater

Spreeuwen

 • Spreeuw – Sturnus vulgaris

Vinken

 • Goudhaan – Regulus regulus
 • Groenling – Carduelis chloris
 • Keep – Fringilla montifringilla
 • Kneu – Carduelis cannabis
 • Kruisbek – Loxia curvirostra
 • Putter – Carduelis carduelis
 • Sijs – Carduelis spinus
 • Vink – Fringilla coelebs
 • Winterkoning – Troglodytes troglodytes

Vliegenvangers

 • Grauwe vliegenvanger – Muscicapa striata
 • Bonte vliegenvanger – Ficedula hypoleuca

Wevervogels

 • Huismus – Passer domesticus

Zangers

 • Grasmus – Sylvia communis
 • Fitis – Phylloscopus trochillus
 • Fluiter – Phylloscopus sybilatrix
 • Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
 • Tuinfluiter – Sylvia borin
 • Zwartkop – Sylvia atricapilla

Zwaluwen

 • Boerenzwaluw – Hirunda rustica
 • Gierzwaluw – Apus apus
 • Huiszwaluw – Delichon urbicum
 • Oeverzwaluw – Riparia riparia