Landgoed Pijnenburg

Stichting Behoud Natuurschoon Pijnenburg

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de oprichtingsakte van de stichting en luidt als volgt:

De stichting heeft ten doel het instandhouden van landgoederen welke geheel of grotendeels zijn gerangschikt als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928 (NSW) en meer in het bijzonder het instandhouden van het landgoed Pijnenburg te Baarn, Soest, Hilversum en Zeist, met de daarop aanwezige opstallen en het verrichten van het al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

ANBI gegevens

Stichting Behoud Natuurschoon Pijnenburg is statutair gevestigd te Pijnenburg 1, 3744 BW te Baarn.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
KvK nummer: 32100538

Bestuurders

  • Mr. E.P. Insinger, voorzitter
  • Mr. A.P.V. Taudin Chabot, secretaris
  • Mr. M.L.M. van Ravels, penningmeester

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden ontvangen geen beloning anders dan een vergoeding voor door hen gemaakte kosten.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het instandhouden van landgoederen welke geheel of gedeeltelijk zijn gerangschikt als landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928 (NSW) en in het bijzonder het instandhouden van het landgoed Pijnenburg te Baarn.